Air Armenia cjsc
21 Gevorg Kochar Str.
Yerevan 0009, Armenia
e-mail:  click here 

For cargo reservation in China please contact:

Kales Airline Services – Beijing
RM 241, Grand Vision Mansion No.2 Jiuxianqiao Rd.
100015 Chaoyang District, Beijing
Tel.: +86 10 6438 5214
Fax: +86 10 6438 6214

Kales Airline Services – Shanghai
Rm 904, Global Center Tao Lin Road
200135 Pudong, Shanghai
Tel.: +86 21 5821 6687
Fax: +86 21 5821 6689

Читайте также:  Կարո՞ղ են արդյոք էլեկտրական ինքնաթիռներով թռիչքներն այլընտրանք դառնալ ավտոմեքենաներով ուղևորություններին
Translate »